Medical Taping

Massagepraktijk     

Holten


Medical Taping:



De basis van het Medical Taping Concept

werd in de jaren zeventig gelegd in Japan

en Korea. Hier werden destijds tapemethodes

ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging

en spieractiviteit essentieel is om gezondheid

te behouden of te herstellen.


De achtergrond gedachte is, dat spieren niet

alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast

ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed-

en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.


Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.


De gebruikte CureTape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de subcutis, waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen. Door nu gebruik te maken van verschillende tape technieken, kunnen diverse effecten bereikt worden.


Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel.

Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd, waardoor de druk op de pijn-receptoren toeneemt.

De liftende werking van de Cure Tape geeft een onmiddelijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld.

De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddelijk. Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk.






 









Copyright © All Rights Reserved.