Stoelmassage voor bedrijven

Massagepraktijk     

Holten


Stoelmassage voor bedrijven:


Omdat u als werkgever een stoelmasseur contracteert en betaalt, en dus afnemer bent van de prestaties, heeft u om die reden, op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968, recht op aftrek van voorbelasting. Deze voorbelasting betreft de 21% BTW die over de diensten van de stoelmasseur en de eventuele reiskostendeclaratie betaald wordt.


Ten tweede kunt u als opdrachtgever het gehele factuurbedrag excl. de BTW (want die heeft u al teruggekregen) als bedrijfskosten opvoeren. 


Stoelmassage is vrijgesteld van loonheffing en valt  niet onder de  werkostenregeling indien:


Bron:  Belastingdienst, Handboek Loonheffing,

paragraaf: 20.2.5.


Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking stellen:


◾U hebt als werkgever een arboplan.


◾De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.


◾De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.


◾De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.


◾Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, dan behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon.
 

Copyright © All Rights Reserved.